วันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

               กีฬาสี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2557


กีฬาพื้นบ้าน

 

เชียร์หลีดเดอร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หลีดพร้อมเชียร์


กองเชียร์

       กิจกรรมรับน้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2557


                                                      นักศึกษาปี่ที่ 1 สาขาภาษาไทย


นักศึกษาเอกไทย


                                      

                                                     นักศึกษาปีที่ 1 โดนรับน้องจากรุ่นพี่
เอกไทย 4 คน


    กิจกรรมไหว้ครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2557
     พานไหว้ครูของนักศึกษาปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาภาษาไทย